Poziv korisnicima novčane pomoći ili prava na ličnu invalidninu da podnesu zahtjev za subvenciju

1

 

Od 1. januara 2023. godine Grad Zvornik subvencionira troškove korišćenih komunalnih vodnih usluga za ugrožene kategorije.

Da bi ostvarili ovo pravo neophodno je da korisnici novčane pomoći i korisnici prava na ličnu invalidninu kod Centra za socijalni rad podnesu zahtjev u Centru za socijalni rad. Uz to treba da prilože kopiju lične karte, ovjerenu kućnu listu i poslednji račun za usluge AD „Vodovoda i komunalije“.

Odluku o subvencionisanju troškova korišćenih komunalnih vodnih usluga za ugrožene kategorije u gradu Zvorniku donijela je gradska Skupština. Njome se korisnicima odobrava subvencija od po 3 m3 vode i kanalizacije po članu domaćinstva mjesečno.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović istakao je da je ovakva odluka donesena kao vid pomoći socijalno ugroženom stanovništvu u vrijeme porasta cijena i osnovnih troškova života.

Zamjenik gradonačelnika ranije je rekao da će oko 400 domaćinstava biti obuhvaćeno subvencijama, te da će njihovi računi iz Vodovoda i komunalija biti manji nego što su bili do povećanja cijena usluga AD „Vodovod i komunalije“.

(Gradska uprava)

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
478296531Unesite mišem ovo: 6113