Na sjednici skupštine- 20 tačaka dnevnog reda

11

 

 U utorak, 17. maja, sa početkom u 10:00 časova u velikoj sali Gradske uprave biće održana 12. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika. Predviđen je sledeći dnevni red:
  
1.    Usvajanje zapisnika sa 11. redovne sjednice Skupštine grada Zvornika;
2.    Odbornička pitanja;
3.    Razmatranje Izvještaja o stanju sudskih i drugih predmeta u kojima se kao jedna strana pojavljuje Grad Zvornik za period 01.01.-31.12.2021;
4.    Razmatranje Prijedloga Odluke  o dodjeli nagrada i priznanja;
5.    Razmatranje Prijedloga Odluke o osnivanju Foruma za bezbjednost grada Zvornik;
6.    Razmatranje Prijedloga Odluke o prihvatanju poklona nepokretnosti radi izgradnje pristupnog puta u Čelopeku;
7.    Razmatranje Prijedloga Odluke o prihvatanju poklona nepokretnosti označenih kao kp.br. 1696/4 KO Čelopek;
8.    Razmatranje Prijedloga Odluke o pokretanju inicijative za teritorijalnu promjenu područja grada Zvornika;
9.    Razmatranje Prijedloga Odluke o dodjeli u zakup zemljišta na gradskoj plaži radi izgradnje ljetne bašte;
10.    Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Privrednog savjeta grada Zvornika;
11.    Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana užeg urbanog područja grada Zvornika;
12.    Razmatranje Izvještaja o radu gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornika za period 01.01.-31-12.2021.godine;
13.    Razmatranje Programa rada gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornika za period 01.01.-31.12.2022.godine;
14.    Razmatranje Informacije o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada Zvornika sa prijedlogom mjera za 2022.godinu;
15.    Razmatranje Informacije o organizovanosti, opremljenosti i funkcionisanju Službe civilne zaštite na području grada Zvornika;
16.    Razmatranje Informacije o stanju maloljetničke delikvencije na području grada Zvornika za 2021.godinu;
17.    Razmatranje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim izvještajem „Vodovod i komunalije“ A.D. Zvornik za 2021 godinu;
18.    Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem „Zvornik stan“ A.D. Zvornik za 2021 godinu;
19.    Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik za 2021 godinu:
19.1.    JZU „Dom zdravlja Zvornik“,
19.2.    JPVOU Dječiji vrtić „Naša radost“
19.3.    JU „Centar za socijalni rad“
19.4.    JU „Dom omladine“
19.5.    JU „Rekreativno sportski centar“
19.6.       JU „Turistička organizacija grada Zvornik“
19.7.    JU „Narodna biblioteka i muzejska zbirka“
19.8.    JU „Dom za starija lica“
20.    Razrješenje, izbor i imenovanje

Materijali za sjednicu su na linku : https://gradzvornik.org/dokumenti/ 
 

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
968321457Unesite mišem ovo: 2712