Više brige o stečcima

111

Najljepši primjerci ispred biblioteke

Dok se igraju loptom na prostoru ispred Narodne biblioteke, zvornički dječaci i djevojčice nemarno se odnose prema kamenim spomenicima koji se tamo nalaze jer, vjerovatno, većina od njih i ne zna o čemu se zapravo radi. A riječ je o vrijednim istorijskim spomenicima koji svjedoče o prošlosti Zvornika i BiH.

Na području Zvornika evidentirano je ukupno 56 nekropola sa oko 850 stećaka raspoređenih na različitim lokacijama (Kozjak, Skočić…) , od kojih su tri sa natpisima, a 44 imaju reljefne ukrase. Ime dolazi od njegove glavne namjene da „stoji“ iznad groba kao spomenik. To je particip prezenta od glagola stajati - stojeći ili, kako se ranije govorilo „steći“.

Radi se o nadgrobnim spomenicima iz srednjeg vijeka na kojima ima i natpisa na
staroj varijanti čirilice - tkz. Bosančica. Posebna vrijednost je u tome što je upravo na području grada Zvornik, u dolini riječice Hoče nastao poseban stil ukrašavanja
stećaka. Naime, za ovu školu klesanja karakterističan je stub u obliku srednjevjekovnog mača, a reljef je sa lozom i grozdovima.

22

S obzirom da su stečci bili svuda razbacani mnogi su ih u, nekim kasnijim vremenima, koristili kao besplatan građevinski materijal. Ipak, kod ljudi je postojalo vjerovanje da će onoga ko izradi kuću od tog kamena pratiti nesreća i dom se ugasiti, pa su se tako zahvaljujući praznovjerju mnogi očuvali i sačuvali do današnjih dana. Takođe, svako selo na području Zvornika imalo je svoju verziju priče o ovim spomenicima poput one o omamenjenim svatovima. Po jednoj legendi dvije sestre su se udavale, svatovi su se sukobili i tom trenutku i okamenili.

 

11
Zasluge za neke pronađene stečke pripadaju našem sugrađaninu Rajku Avramoviću koje je vrijedne primjerke pronašao na području Kušlata. Jedan je postavio u blizini gradske kapije, ali kako o ovom istorijskom blagu malo ko danas vodi računa, zarastao je u travu, a ne bi čudilo da završi i u rijeci Drini. Stoga je neophodno sa više brige i uvažavanja se odnositi prema ovim svjedocima jednog davnog vremena i naroda koji je na ovim prostorima živio, radio, ratovao, umirao.

4

Koliko su stećci vrijedni spomenici kulture govori i podatak da je u toku izrada projekta „Nominacija stećaka – srednjevjekovnih nadgrobnih spomenika za upis na Listu Svjetske baštine UNESCO-a“, a koji će prema UNESCO-u kandidovati četiri države Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora.

1 Comments

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
821379654Unesite mišem ovo: 3831