Služba skladišta u Alumini: Posao ne bira vrijeme!

1

 

U službi Skladišta, kao sastavnom dijelu Komercijalnog sektora, radi 31 radnik. Osnovne funkcije službe su, prema riječima njenog rukovodioca Marinka Kuvača, prijem, uskladištenje i izdavanje svih rezervnih dijelova i sirovina za proizvodni proces fabrike, kao i otprema gotovih proizvoda.

Radnici Skladišta su, svako u svom djelokrugu posla, od referenta, skladištara, pomoćnih skladištara do transportnih radnika, adekvatno angažovani na prijemu svih vrsta roba, obradi dokumentacije, pravilnom uskladištenju i izdavanju robe na osnovu zahtjeva drugih dijelova procesa rada.

„Transportni radnici su svakodnevno angažovani na istovaru rezervnih dijelova i sirovina za proizvodnju, te pakovanju i utovaru džambo vreća glinice, raznih vrsta hidrata i zeolita u kamione i vagone u dnevnoj i noćnoj smjeni, ali i u dane vikende. Prosječno tovarimo pedesetak kamiona. Utovar se odvija na četiri do pet utovarnih mjesta“, ističe Kuvač.

On kaže da se većina poslova na otpremi gotovih proizvoda odvija u timskom radu. Na svakom utovarnom mjestu je angažovano tri do četiri radnika, tako da je razvijen timski duh, naglašavajući da je veoma bitna atmosfera zajedništva, drugarstva i druženja koja se ovdje praktikuje i van radnog mjesta.

Kroz evideniciju službe Skladišta prolaze sve nabavke – od ulazne vage sa sirovinama boksita, lužine, kreča, pa do najsitnijih rezervnih dijelova.

5

Radnici Skladišta su, tokom 2022. godine, upakovali, natovarili i otpremili kompletnu količinu gotovih proizvoda – glinice, hidrata, zeolita, FPH. Radi se o 18.000 kamiona ili oko 450.000 tona, što predstavlja kolonu dugu blizu 300 kilometara!

Sve investicije koje je fabrika imala u proteklom periodu, služba Skladišta je redovno ispratila sa prijemom i izdavanjem materijala i rezervnih dijelova.

Kuvač kaže da iza ovih rezultata stoji požrtvovani rad, dodajući da je u proteklom periodu, zahvaljujući prijemu novih radnika, došlo do „ozbiljne smjene generacija“.

Skladište je veoma upućeno i oslanja se na saradnju sa drugim službama, koja je na izuzetno visokom nivou i da su, kako kaže Kuvač, svi okrenuti prema istom cilju – uspješnom radu fabrike.

„Mislim da smo dobri saradnici sa svima, jer samo tako možemo svi uspješno završiti svoje poslove na vrijeme i kvalitetno s obzirom da smo upućeni jedni na druge“, ističe Kuvač, naglašavajući da i ubuduće treba nastaviti ovu saradnju u interesu uspješnog poslovanja fabrike.

U prostorijama Skladišta uvijek je „živo“. Dolazi razna roba, rezervni dijelovi, izdaju se lična zaštitna sredstva, žuri se na utovar gotovih proizvoda. Posao, jednostavno, ne bira vrijeme...

 

(Fejsbuk Alumina)

 

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
671359842Unesite mišem ovo: 3316