Raspisani javni pozivi za mlade i NVO

5

 

Grad Zvornik raspisao je javne pozive za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata i za (su)finansiranje programa i projekata udruženja građana i fondacija za šta je u gradskom budžetu planirano ukupno 60.000 KM.

Na javne pozive mogu se prijaviti organizacije, udruženja i fondacije koje su ispunile zakonske obaveze o upisu u sudski registar, registar ministarstava i registar Grada Zvornika.

Komisija za utvrđivanje prijedloga programa i projekata udruženja građana i fondacija i Komisija za utvrđivanje prijedloga omladinskih programa i projekata na kraju mjeseca aprila, maja, juna, jula, avgusta, septembra i oktobra razmatraće prijedloge koji su pristigli u periodu između dva zasijedanja. Konačnu odluku o programima i projektima koji će biti (su)finansirani iz gradskog budžeta donosiće gradonačelnik.

Javni pozivi otvoreni su do 31. oktobra 2023. godine ili do utroška sredstava predviđenih budžetom za tekuću godinu.

Kompletna dokumentacija po javnim pozivima može se dostaviti poštom na adresu: Grad Zvornik, Svetog Save 124, 75400 Zvornik ili lično na protokol Grada Zvornik sa naznakom: „za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata”, odnosno „za (su)finansiranje programa i projekata udruženja građana i fondacija”.

Javni pozivi i potrebni obrasci mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Grada Zvornika. Pozivi su objavljeni i na oglasnoj tabli Grada Zvornika.

U gradskom budžetu ukupno je za (su)finansiranje programa i projekata udruženja građana i fondacija predviđeno 40.000 KM, a maksimalan iznos pojedinačnih sredstava koja se dodjeljuju je 10.000 KM. Za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata planirano je 20.000 KM, dok je maksimalan iznos pojedinačnih sredstava 5.000 KM.

(Gradska uprava)

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
785631942Unesite mišem ovo: 9733