Prof. dr Danijela Gračanin – Profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu

3

 

Iz monografije “Tragom jednog stoljeća” prenosimo tekst o bivšoj učenici srednje škole, Danijeli Gračanin, sada profesoru na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Danijela Gračanin rođena je 1983. godine u Sarajevu. Osnovnu školu završila je u rodnom gradu, a gimnaziju opšteg smjera u Zvorniku. Integrisane osnovne i master studije okončala je uspješno 2007. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu gdje iste godine upisuje doktorske studije. Doktorsku disertaciju pod naslovom Unapređenje efikasnosti proizvodnih procesa razvojem proširenog modela toka vrednosti odbranila je 2014. godine pod mentorstvom profesora Boruta Buhmajstera sa Mašinskog fakulteta u Mariboru i stekla zvanje doktora nauka. 

Od 2007. godine je zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, prvo kao asistent, potom docent, a 2020. godine je izabrana u zvanje vanrednog profesora. Izvodi nastavu na predmetima Simulacija procesa rada, Upravljanje procesima rada i Tehnološki i tržišni trendovi. Kao istraživač je učestvovala na tri projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i u realizaciji četiri Tempus projekta koji su se pretežno bavili razvojem i unapređenjem osnovnih, master i doktorskih studija na univerzitetima, ali i saradnjom sa privredom kroz implementaciju lean principa i upravljanje inovacijama. 

Autor je preko 40 naučnih i stručnih radova objavljenih u vodećim domaćim i inostranim časopisima i naučno-stručnim konferencijama, te jednog udžbenika. Član je programskog i organizacionog odbora nekoliko međunarodnih konferencija. Takođe je recenzirala radove za časopise International Journal of Simulation Modelling i International Journal of Industrial Engineering and Management. U okviru ERASMUS+ programa mobilnosti izvodila je nastavu na univerzitetima u inostranstvu i to 2017. godine na Technological Educational Institute (TEI) of Sterea Ellada, Lamia, Greece i 2018. godine na Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary. 

Bila je mentor na 20 završnih diplomskih i master radova, učestvovala je u preko 100 komisija za ocjenu i odbranu diplomskih i master radova i bila član komisije za ocjenu i odbranu pet doktorskih disertacija.
 

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
265391847Unesite mišem ovo: 2355