Јавни позив за новчане подстицаје у пољопривреди

11

 

Агенција за аграрна плаћања Републике Српске објавила је Јавни позив за подношење пријава за одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у 2022. години.

Право на подстицајна средства имају физичка и правна лица са пребивалиштем у Републици Српској који су уписани у регистар пољопривредних газдинстава као комерцијална или некомерцијална газдинства.Подстицаји ће се додјељивати за инвестиције у пољопривредну механизацију, сточарску производњу, биљну производњу, прераду пољопривредних производа и изградњу и опремање рибогојилишта.

Газдинства која су у пасивном статусу или која у тренутку подношења пријаве на Јавни позив нису извршили годишње ажурирање података у АПИФ-у, као и она која у Пореској управи нису пријавили доприносе за 2021. годину и која нису измирила обавезе за противградну заштиту за прошлу годину немају право на подстицаје.

Јавни позив је отворен 30 дана.

Зворнички пољопривредници за стручну помоћ и појашњења у вези са Јавним позивом, као и Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2022. години могу се обратити у Градској управи – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, канцеларија бр. 5. или телефоном бр.056/232-239.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
761534892Unesite mišem ovo: 3474