Iz arhive: Stečci - najljepši primjerci ispred biblioteke

11

 

Dok se igraju loptom na prostoru ispred Narodne biblioteke, zvornički dječaci i djevojčice nemarno se odnose prema kamenim spomenicima koji se tamo nalaze,  jer, vjerovatno, većina od njih i ne zna o čemu se zapravo radi. A riječ je o vrijednim istorijskim spomenicima koji svjedoče  o prošlosti Zvornika i BiH.

Na području  Zvornika  evidentirano  je  ukupno 56 nekropola sa oko 850 stećaka raspoređenih na različitim lokacijama  (Kozjak, Skoćić) , od kojih su tri sa natpisima, a 44 imaju reljefne ukrase. Radi se o spomenicima iz srednjeg vijeka na kojima ima i natpisa  na staroj varijanti ćirilice - tkz. Bosančica. Posebna vrijednost je  u tome što je upravo na području grada  Zvornik, u dolini riječice Hoče nastao poseban stil ukrašavanja stećaka. Naime, za ovu školu klesanja karakterističan je stub u obliku srednjevjekovnog mača, a reljef je sa lozom i  grozdovima.

10

S obzirom da su stečci bili svuda razbacani mnogi su ih u  nekim kasnijim  vremenima, koristili kao besplatan građevinski materijal. Ipak, kod ljudi je postojalo vjerovanje da će onoga ko izradi kuću od tog kamena pratiti nesreća i dom se ugasiti, pa su se tako zahvaljujući praznovjerju mnogi  očuvali i sačuvali do današnjih dana. Takođe, svako selo na području Zvornika imalo je svoju verziju priče o ovim spomenicima poput one o omamenjenim svatovima. Po jednoj legendi  dvije sestre su se udavale, svatovi su se sukobili i tom trenutku i okamenili.

11

Zasluge za neke pronađene stečke pripadaju  našem sugrađaninu Rajku Avramoviću koje je vrijedne primjerke pronašao u okolini Drinjače. Jedan je postavio u blizini gradske kapije, ali kako o ovom istorijskom blagu malo ko danas vodi računa, zarastao je u travu, a ne bi čudilo da završi i u rijeci Drini. Stoga je neophodno sa više brige i uvažavanja se odnositi prema ovim svjedocima jednog davnog vremena i naroda koji je na ovim prostorima živio, radio, ratovao, umirao. Koliko su stećci vrijedni spomenici kulture govori i podatak da je u toku izrada projekta „Nominacija stećaka – srednjevjekovnih nadgrobnih spomenika za upis na Listu Svjetske baštine UNESCO-a“, a koji će prema UNESCO-u kandidovati četiri države Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora.

3

Najčešće korišten naziv u literaturi je stećak, čije ime dolazi od njegove glavne namjene da „stoji“ iznad groba kao spomenik. To je particip prezenta od glagola stajati - stojeći ili, kako se ranije govorilo „steći“.

Osnovne grupe stećaka su položeni i uspravni kameni monoliti. Među uspravnim kamenim monolitima raspoznaju se sljedeće varijante: stela, stup (obelisk), krstača i nišan. Spomenici ove vrste u većem broju nalaze se u sjeveroistočnoj Bosni (okolina Srebrenice i Zvornika), dok se u drugim predjelima Bosne i Hercegovine pojavljuju pojedinačno. Najveći broj stećaka pripada vrsti položenih monolita, koji se pojavljuju u tri forme: ploča, sanduk i sarkofag (sljemenjak).

Prije dvije godine na glavnoj gradskoj ulici postavljena je mapa stećaka na kojoj se, kako joj smao ime kaže nalaze navedene lokacije gdje se sve oni nalaze na području Zvornika.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
415796823Unesite mišem ovo: 3842