Nelegalne radnje šljunkara „tjeraju“ na teren, osim vodne, i rudarsku i poljoprivrednu inspekciju

gjhg

 

“Na kontrolisanom području, među usjevima, na pojedinim parcelama uočeni su krateri na zemljištu nastali kopanjem, vađenjem i eksploatacijom materijala, te će se obavijestiti i poljoprivredna i rudarska inspekcija, radi utvrđivanja nadležnosti i eventualnog postupanja”.

Na prijave, podnesene od strane dvije aktivističke grupe građana za zaštitu slivova Bosne i Drine od nelegalne eksploatacije šljunka, koje su se odnosile na ukupno sedam lokaliteta, Vodna inspekcija Inspektorata RS reagovala je i izvršila kontrolu na tri lokacije, potvrdivši sumnje u vršenje nelegalnog iskopa na njima.

Na području Doboja, po prijavi grupe “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne” dvojica inspektora na području Johovca nisu uočili, kako je navedeno u obavještenju dostavljenom ovoj neformalnoj grupi građana, svježe tragove vađenja materijala iz vodotoka ili vodnog zemljišta. Ali posljedice ranije šljunkarske destrukcije jesu.

“Treba napomenuti da su na kontrolisanom području, udaljenom do nekoliko stotina metara, među usjevima, na pojedinim parcelama uočeni krateri na zemljištu nastali kopanjem, vađenjem i eksploatacijom materijala, te će se obavijestiti i poljoprivredna i rudarska inspekcija radi utvrđivanja nadležnosti i eventualnog postupanja” – stoji, između ostalog, u nalazu Vodne inspekcije.

Šljunčarenje na poljoprivrednom zemljištu uočeno je i na području Zvornika, u blizini vodotoka Drine na području Karakaja i Čelopeka, što će, po svemu sudeći, iz kancelarija na teren “istjerati” rudarske i poljoprivredne inspektore. U samom koritu i priobalju rijeke nisu uočene skore radnje šljunkara, ali su inspektori pronašli kratere, što upućuje da je vađen i odvožen šljunak sa parcela. Njih su otkrili i sačinili foto dokumentaciju o pronađenom i “građanske patrole” aktivista za zaštitu sliva rijeke Drine.

Prema izvještaju sa terena, vodni inspektori su u Čelopeku pribavili izjave mještana da je u ranijem periodu na tom području šljunak vadilo i eksploatisalo privredno društvo “Kočanj-Prom”, što je povrđeno pronađenom mehanizacijom i opremom za separaciju šljunka ovog preduzeća. Inspektori nisu precizirali da li su preduzimali kaznene mjere i izdali prekršajne naloge u ovom slučaju, a razlog tome je vjerovatno što nisu zatečena odgovorna ili lica koja upravljaju mehanizacijom i rade na separaciji.

gjg

Pronađena mehanizacija u Čelopeku (Foto: Creativo)

Međutim, kada je u pitanju ovo preduzeće, i mehanizaciju i lica u vršenju nelegalnih radnji zaticali su inspektori “Srbijavoda” Beograd-Novi Beograd, jer dio na kojem je vršeno iskopavanje šljunka katastarski pripada Republici Srbiji, odnosno opštini Mali Zvornik.

“Protiv odgovornog lica preduzeća iz Čelopeka, Borislava Mitrovića, je, zbog vađenja riječnih nanosa bez pribavljenih vodnih akata, vodnih uslova i vodnih saglasnosti nadležnih organa, ova vodna inspekcija podnijele tri Zahtjeva za prekršajni postupak pred nadležnim sudom u Loznici”, informisali su, po podnijetoj prijavi, neformalnu grupu građana “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Zvornika”, iz Vodne inspekcije u Loznici, Republika Srbija.

Sa informacijama o preduzetim mjerama po prijavama dvije aktivističke grupe oglasio se i v.d. glavni republički vodni inspektor Branislav Mićić, infomišući ih da se ispituju navodi i za preostale četiri prijave sumnji u nelegalnu eksploataciju šljunka, koje su grupe podnijele 29. avgusta.

“Inspektori su već izvršili kontrolu za prijavu na lokalitetu “Ušće” Šamac, pa će zajedno sa izvještajima za lokalitet Rudanka, takođe u slivu rijeke Bosne, Balatun i Janju na području Bijeljine u slivu rijeke Drine dostaviti objedinjeni izvještaj”, obavijest je dobijena od v.d. glavnog republičkog vodnog inspektora.

 

antikorupcija.info

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
615492783Unesite mišem ovo: 1711