Ministarstvo energetike i rudarstva RS pogoduje investitorima na štetu građana

Ostaci ranijih bušenja u Petrovu i napuštenog rudnika azbesta (Foto: Lj.Đ.)

''Svega devet dana je ostavljeno za proučavanje Nacrta novog zakona i naznačeno da se komentari i sugestije dostavljaju putem elektronske pošte. Pitanje je samo: ko je sve znao da će ministarstvo promijeniti ovaj zakon i iz njega izbaciti član 9, koji je zabranjivao istražne radove ove vrste u naseljenim mjestima?''

“Geološka istraživanja mineralnih sirovina nisu dozvoljena na prostoru na kojem se nalaze naselja, javne saobraćajnice, vodoprivredni objekti, vodovodi, područja izvora mineralnih, termalnih i drugih voda, spomenici kulture, prirodne rijetkosti, groblja, i druga dobra u opštoj upotrebi, kao i na području koje je proglašeno zaštićenim (nacionalni parkovi, zaštićene šume, mineralna vrela i drugo). Izuzetno, Vlada može, ako je to u javnom interesu, donijeti odluku kojom se odobrava istraživanje na ovim prostorima, odnosno područjima”, propisano je članom 9 još uvijek važećeg Zakona o geloškim istraživanjima u RS.

Na ovaj član su se ozrenski aktivisti pozivali, upirući prstom na ministra Petra Đokića da je, po njima, najodgovorniji za nezakonito izdato rješenje o odobrenju geoloških istraživanja na Ozrenu firmi „Medeni brijeg“ iz Bijeljine, tražeći da Ministarstvo energetike i rudarstva poništi izdato rješenje.

Međutim, umjesto toga Đokić i njegovo mistarstvo su izgleda u potaji radili na tome da izbiju glavni argument protivnicima ovih, ali i drugih budućih istraživanja, ukidanjem zakonske odredbe da se ne dozvoljava istraživanje u naseljenom mjestu.

Naime, u radnom materijalu novog Zakona o geološkim istraživanjima je pojam “naseljeno mjesto” brisan iz zakona. U formi javnih konsultacija, Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo je poziv zainteresovanim licima da dostave komentare i sugestije na Nacrt zakona o geološkim istraživanjima. Indikativno je da je rok za dostavljanje komentara 25.02.2022. godine, a objavljen je 16.02.2022.godine.

“Svega devet dana je ostavljeno za proučavanje Nacrta novog zakona i naznačeno da se komentari i sugestije dostavljaju putem elektronske pošte. Pitanje je samo, ko je sve znao da će ministarstvo promijeniti ovaj zakon i iz njega izbaciti član 9, koji je zabranjivao istražne radove ove vrste u naseljenim mjestima”, ogorčen je Siniša Petrović iz Petrova ne samo na Đokića i njegovo ministasrtvo, već i na lokalnu vlast u Petrovu, koja je dala načelnu saglasnost za istraživanja “Medenom brijegu”.

Konkretno, novim zakonom je precizirano da se detaljna geološka istraživanja izvode na osnovu koncesije, koja se dodijeljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast koncesija i projekta detaljnih geoloških istraživanja. Detaljna geološka istraživanja u područjima koja su proglašena zaštićenim, u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita prirode, kao što su strogi i posebni rezervati prirode, nacionalni parkovi, spomenici prirode, zaštićena staništa, pejzaži i područja, mogu se izvoditi samo ukoliko nadležni organ koji upravlja tim područjem izda odobrenje ili saglasnost za njihovo izvođenje.

Kako je opština Petrovo dala formalno takvu saglasnost, a ministarstvo izdalo koncesiju na osnovu Pravilnika o postupku odobravanja detaljnih geoloških istraživanja po Projektu detaljnih geoloških istraživanja, to znači da sada, pogotovo nakon što počne primjena novog zakona, nema govora o poništenju koncesije. A, obećanje ministarstva koje su zvanično dali bilo je da će “rješenje ukinuti kada se steknu zakonski uslovi za njegovo ukidanje, odnosno ako bi to u vršenju nadzora nad primjenom Zakona i propisa utvrdio putem nadležne inspekcije Republički inspektorat”.

Da bi učvrstilo svoju argumentaciju i još više pogodovalo investitorima, Ministarstvo je dodalo i preciznu odredbu, kojom su “Medenom brijegu” i drugim budućim investitorima širom otvorili vrata da rade šta hoće.

“Geološki istražni radovi ne smiju se izvoditi na razdaljini manjoj od 100 metara od stambenih objekata i objekata u javnoj upotrebi (bolnice, ustanove, vjerski objekti, groblja, škole, i drugi objekti u javnoj upotrebi), osim inženjerskogeoloških, geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja”, stoji u članu 12 Nacrta zakona o geološkim istraživanjima.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
863479251Unesite mišem ovo: 8188