Korupcija u porodilištima

2

 

Većina roditelja osjeća obavezu da treba počastiti ljekare i medicinsko osoblje nakon poroda

Udruženje „BABY STEPS“u okviru projekta „Borba protiv korupcije u porodilištima“ izvršilo je istraživanje postojanja i uzroka korupcije u porodilištima na prostoru cijele BiH. Putem anonimne ankete prikupljena su iskustva 2.713 porodilja. Rezultati istraživanja su pokazali da je 50% porodilja i članova njihove porodice dalo novčana sredstva ili poklon u porodilištu, javno ili tajno, prije ili poslije poroda. U skladu sa datim odgovorima o iznosu novca/vrijednosti poklona kojeg su porodilje dale medicinskom osoblju pri porodu, obračunata je prosječna vrijednost pa tako dolazimo do podataka da je to iznos od 141,65 KM. Dakle, pri porođaju se prosječno doktori i osoblje “časti” sa 141,65 KM.

Ako uzmemo u obzir da je polovina porodilja (50%) u anketi potvrdila da je ona ili njeni članovi porodice dali novac ili poklon javno ili tajno, a da u BiH imamo prosječno 30.000 poroda godišnje, dolazimo do podatka da se godišnje za “čašćenje” odnosno mito u porodilištima izdvaja 2.124.772 KM.

Većina roditelja osjeća obavezu da treba počastiti ljekare i medicinsko osoblje nakon poroda. To je jedinstven događaj u životu svake porodice i ljudi žele da se i drugi raduju zajedno s njima. Međutim velika je razlika ako častimo tortom ili kovertom.

Takođe ne smijemo nikako zanemariti činjenicu da je medicinsko osoblje plaćeno za svoj posao, da je majka ta koja rađa dijete, te da je kompletno društvo dužno pružiti podršku tokom poroda a kamoli tek oni koji za to primaju plaću. Porodilja je korisnik usluge. Medicinsko osoblje je tu radi porodilje a ne obratno.

Primanje mita i drugih vidova koristi od strane odgovornih i službenih lica, za sebe ili za drugo lice u okviru službenih ovlaštenja, je jedan od osnovnih oblika krivičnih djela korupcije.

Zapriječena kazna za ovo krivično djelo službenim licima u institucijama BIH je od jedne do deset godina zatvora. Primanje mita je predviđeno i propisano kao krivično djelo u krivičnim zakonu BIH, krivičnim zakonima na nivou entiteta te Brčko Distrikta.

(Izvor : Buka)

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
341578926Unesite mišem ovo: 3128