Zvornički aktivisti, osim svojoj, pomažu i susjednoj državi da se bori protiv nelegalnih šljunkara

“Zatražili smo informaciju od inspekcijskih organa u Srbiji, dostavili im foto dokaze eksploatacije za parcele koje su katastarski u vlasništvu ove države i saopštili im ko eksploatiše šljunak. Inspekcijski organi su potvrdili navode iz prijave grupe i Odjeljenju lozničkog suda u Malom Zvorniku podnijeli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.”

Zvornički aktivisti okupljeni oko inicijative za zaustavljanje nelegalne eksploatacije šljunka u slivu rijeke Drine ne odustaju od pokušaja da utiču na nadležne da uvedu red u ovoj oblasti i zakonski regulišu i efikasno kontrolišu eksploataciju šljunka u vodotoku Drine, odnosno da se zaustavi praksa da šljunkari, pod plaštom uređenja vodotoka i čišćenja korita od mulja i tobožnje zaštite stanovništva od poplava, crpe enormne količine šljunka i bogate se, ostavljajući iza sebe devastiranu obalu rijeke i nanoseći lokalnom stanovništvu i direktnu i indirektnu štetu, uključujući onu na objektima čiji zidovi pucaju od tereta pretovarenih kamiona koji prolaze nekategorisanim putevima u njihovoj blizini.

Na probleme s kojim se suočavaju, ukazivali su mještani Tršića, peticijom tražeći pojačanu kontrolu kamiona koji prevoze šljunak, ali se na površnim kontrolama i završavalo. Osim Policijskoj upravi Zvornik, uzaludna su bila obraćanja i gradskoj vlasti, te republičkim institucijama da se stane u kraj bezakonju i očiglednoj korupciji kada je riječ o eksploataciji šljunka na ovom području.

Kada je u pitanju Zvornik, ovdašnji nelegalni šljunkari ciljano eksploatišu šljunak i na područjima koja katastarski pripadaju Republici Srbiji, ali su teritorijalno ipak u BiH, računajući na “nejasnu” nadležnost i nedovoljnu kontrolu. No, iz grupe “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Zvornika” su ipak pokušali utvrditi kakvo je stvarno stanje i da li su organi susjedne države zainteresovaniji za rješavanje ovog problema, od naših.

“Zatražili smo predstavkom informaciju od inspekcijskih organa u Srbiji, dostavili im foto dokaze eksploatacije za parcele koje su katastarski u vlasništvu ove države i saopštili im ko eksploatiše šljunak”, riječi su člana grupe Dušana Aćimovića.

Prema odgovoru koji su dobili, u dvije inspekcijske kontrole potvrđeni su navodi iz prijave grupe, da u KO Brasina, koja se teritorijalno naslanja na Tršić, eksploataciju vrši Borislav Mitrović iz Čelopeka, susjednog naselja Tršiću. Inspekcijski organi su mu naložili da prekine eksploataciju i protiv njega podnijeli Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Odjeljenju lozničkog suda u Malom Zvorniku.

“Prošle nedjelje ustanovili smo da na par kilometara od Trišća i Čelopeka i veoma blizu grada Zvornik su u funkciji još tri nove lokacije na kojima se ilegalno vadi šljunak. Te sumnje ćemo podijeliti sa službenicima PU Zvornik i dostaviti im prijavu, da vidimo da li će ovoga puta reagovati. Da se uvjerimo da li smo bili u pravu kada smo nedavno najavili da smo na putu da ih “probudimo”, kada su nas obavijestili da su reagovali na četiri naše prijave za šljunčarenje na području Mjesnih zajednica Kozluk, Tršić, Zelinje i Donji Šepak“, kaže Aćimović.

Njegove su tvrdnje da se do sada pred njihovim očima i na očigled zaposlenih u JU “Vode Srpske”, koji imaju svoje prostorije neposredno kraj zgrade PU u Zvorniku, odvijala višegodišnja pljačka i nesmetana devastacija zemljišta i obale Drine.

Iz PU Zvornik su obavijestili grupu da su postupajući po njihovim prijavama dostavili dopise Republičkoj upravi za inspekcijske poslove, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministartsvu energetike i rudarstva RS, Gradskoj upravi Zvornik i Upravi za indirektno oporezivanje BiH, kako bi oni preduzeli daljnje mjere u okviru svojih ovlašćenja i nadležnosti.

„O svim preduzetim mjerama i radnjama po predmetu koji se odnosi na eksploataciju pijeska i šljunka na području PU Zvornik, a koje lokacije su navedene u vašoj prijavi, Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini dostavljen je Izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama“, pojasnili su grupi iz ove Policijske uprave.

Poučeni dosadašnjim iskustvom, zvornički aktivisti nisu baš sigurni da će uslijediti konkretne akcije navedenih, pa su uz pravnu podršku, sa konkretnim dokazima, krivičnu prijavu za devastirano obalno i poljoprivredno zemljište u MZ Kozluk, devastaciju na području Mjesne zajednice Tršić obalnog područja i zemljišta uz korito rijeke Drine, kao i kruga bivšeg AD „Vodoprivreda“ Zvornik, dostavili direktno Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina. Odgovor iz ove ustanove još nisu dobili.

( antikorupcija.info )

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
394178562Unesite mišem ovo: 7159