Prva sjednica skupštine -17. februara

90

 

Prva sjednica gradske skupštine zakazana je za srijedu- 17. februar. Na dnevnom redu naći će se 12 tačaka, a među prvima je razmatranje nacrta buđžeta grada za 2021. godinu.

Kako nam je pojasnio sekretar skupštine Zoran Đukanović, nakon usvajanje nacrta “ide” javna rasprava, pa onda na sledećoj, narednoj sjednici usvajanje prijedloga budžeta za ovu godinu. U međuvremenu , dok se budžet za ovu godinu ne usvoji, prva tri mjeseca se vrši privremeno finansiranje u iznosu od jedne četvrtine prošlogodišnjeg budžeta.

“Do kašnjenja u donošenju budžeta je došlo zbog prolongiranja održavanja lokalnih izbora za novembar mjesec , a čekao s e novi saziv gradske skupštine da ga usvoji, kaže on

Očekuje se da će sjednica na kojoj će se usvojiti najvažniji finansijski planski akt svake lokalne zajednice, održati krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca .

Šta će se još sve razmatrati na prvoj redovnoj sjednici gradske skupštine možete pogledati u nastavku teksta u kome se nalazi njen dnevni red koji nam je Đukanović prosljedio.

 

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa konstitutivne sjednice Skupštine grada
2. Odbornička pitanja
3. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Nacrta budžeta grada Zvornik za 2021. godinu
4. Razmatranje Prijedloga Odluke o načinu primopredaje dužnosti u slučaju prestanka mandata
5. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju plana korišćenja sredstava privrednih društava i drugih pravnih lica koja imaju sjedište na području grada Zvornik za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara za 2021. godinu
6. Razmatranje Prijedloga Odluke o korišćenju sredstava naplaćenih od novčanih naknada po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno u 2021. godini
7. Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2020. godini
8. Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine grada Zvornik
9. Razmatranje Prijedloga Odluke o prihvatanju granta zajedničkog Evropskog fonda za Zapadni balkan za finansiranje projekta izgradnja vodovodnog sistema Lokanj- Pilica Faza 1 i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Tabanci

10. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine osnovne plate i drugih prava iz radnog odnosa funkcionera grada Zvornik
11. Razmatranje Prijedloga Programa rada Skupštine grada Zvornik za 2021. godinu
12. Razrješenje, izbor i imenovanje:
12.1. imenovanje Komisije za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe građana i saradnju sa nevladinim organizacijama
12.2. imenovanje Komisije za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima
12.3. imenovanje Komisije za društveni nadzor, nagrade i priznanja
12.4. imenovanje Komisije za zaštitu okoline kulturnog i prirodnog nasleđa
12.5. imenovanje Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama
12.6. imenovanje Komisije za boračka pitanja i socijalnu zaštitu
12.7. imenovanje Komisije za pitanja mladih

12.8. imenovanje Komisije za sport i kulturu
12.9. imenovanje Komisije za planiranje gradskog razvoja
12.10. imenovanje Odbora za Kodeks ponašanja
12.11. imenovanje Komisije za provođenje javnog konkursa za izbor sekretara Skupštine grada Zvornik
12.12. Zaključak o konstatovanju prestanka mandata načelnika odjeljenja i službi
Gradske uprave Grada Zvornik
12.13. imenovanje v.d. načelnika Odjeljenja za finansije
12.14. imenovanje v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje
12.15. imenovanje v.d. načelnika Odjeljenja za stambeno komunalne poslove i poslove saobraćaja
12.16. imenovanje v.d. načelnika Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu
12.17. imenovanje v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu
12.18. imenovanje v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti
12.19. imenovanje v.d načelnika Odjeljenja za inspekcijski nadzor
12.20. imenovanje v.d. načelnika Odjeljenja komunalne policije
12.21. imenovanje v.d. načelnika Službe za javne nabavke, upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju
12.22. imenovanje v.d. načelnika Službe za zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima
12.23. imenovanje v.d. načelnika Službe civilne zaštite
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama, na
prijedlog predlagača povučena je sa dnevnog reda zbog nepripremljenosti.

Zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj izazvane korona virusom (COVID- 19), sjednica će biti organizovana u skladu sa Zaključkom o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj, koji je donio Republički štab za vanredne situacije. Takođe, biće preuzete sve mjere propisane u Upustvu JZU „Institut za javno zdravstvo RS“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

Potrebno je da sjednici obavezno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da obavjestite predsjednika Skupštine grada o razlozima zbog kojih niste u mogućnosti da prisustvujete sjednici.

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
391657842Unesite mišem ovo: 8131