Одржана 5. редовна сједница градске Скупштине

Укупна буџетска средства, примици, приливи и неискориштена средства по основу обвезница из претходних година за прва три мјесеца ове године извршена су са 5.356.905 КМ. У Извјештају о кварталном извршењу буџета који је усвојен на данашњој 5. редовној сједници Скупштине града Зворника наведено је да су порески приходи остварени у износу од 4.062.037 КМ, непорески у износу од 748.527 KM, те да су остало трансфери и примици.

Замјеник градоначелника Бојан Ивановић оцијенио је да, с обзиром да је епидемија вируса корона у протеклој години довела и до значајног пада прихода, морамо бити задовољни извршењем буџета за прва три мјесеца ове године.

„Треба имати у виду да су у првом кварталу и иначе најмања остварења. Очекујемо да до краја године остваримо планирани буџет, а такође и ток реализације великих пројеката неће бити ометан.“

Одборници су усвојили и Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција (2020-2022) у који су у 2020. години уврштена 34 пројекта. Неки од пројеката који су завршени су реконструкција моста краља Александра Првог Карађорђевића, уређење платоа испред музичке школе, настављена је изградња канализационе мреже у Брањеву, а започета изградња водовода Пилица-Локањ, набављен пројектор за Дом омладине. Одређени пројекти започети су у 2019, а завршени у 2020. години  као што су, између осталог, уређење корита ријеке Сапне и дијела корита ријеке Дрине на потезу Табанци-Тршић и реконструкција матичне школе у Роћевићу. Настављена је изградња нових паркинг мјеста, а у 2020. години започели су и радови на реконструкцији постојећег и изградњи новог блока Болнице, реконструкција Дома здравља Зворник, као и изградња стамбеног објекта у оквиру пројекта „Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем обезбјеђивања јавних стамбених рјешења.“

Усвојен је и Извјештај о реализацији Плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја града Зворника за 2020. годину. У прошлој години проценат реализације је око 73 посто што је у условима пословања и живота у 2020. години оцијењено задовољавајућим. Остали предвиђени пројекти радиће се у току ове и наредне године.  

На сједници је донесена и Одлука о паркирању на паркиралиштима у граду Зворнику којом се утврђују услови, начин коришћења, организација, управљање, начин наплате, те надзор над паркирањем возила на јавним паркиралиштима на подручју града Зворника.

Одборници су донели и Одлуку о допуни Одлуке о комуналним дјелатностима. Допуном је и паркирање на приватним паркиралиштима проглашено комуналном дјелатношћу од посебног интереса што је произашло из потребе да се на свеобухватан начин регулише питање, како јавних, тако и приватних паркинга.

Одлуком о измјени Одлуке о комуналним таксама омогућена је примјена Одлуке о паркирању на паркиралиштима у граду Зворнику. Прије усвојених измјена у Одлуци о комуналним таксама  само је била предвиђена комунална такса у износу од 50,00 КМ за паркирање моторних возила на резервисаним паркинг мјестима, док су сада утврђене таксе: једнократна, повлашћена, претплатна, те за резервацију и то по утврђеним зонама.

Замјеник градоначелника је истакао да је град Зворник сигурно један од ријетких који до сада није имао организовану наплату паркинга на јавним паркиралиштима, те да су сада донесене одлуке са којима се полако улази у процедуру.

„Након усвајања одлука расписаћемо одређене тендере како би се обезбједили софтвери за наплату и сва потребна техничка опрема и за очекивати је да од краја септембра почне наплата у граду.  Желимо да уведемо већи ред кад је ријеч о паркирању, а истовремено ћемо имати одређене приходе које ћемо искључиво користити за проширење капацитета паркинг простора и градску инфраструктуру.“

Одборници су донијели и одлуке: о утврђивању критеријума и расписивању јавног огласа за избор и именовање директора Туристичка организација, о уступању пословног простора на привремено  кориштење и управљање Удружењу пензионера Зворник-Мјесни одбор Петковци, као и одлуке о продаји земљишта кп.бр.917/3 КО Зворник-град непосредном погодбом ради комплетирања парцеле, о куповини земљишта означеног као кп.бр.2349/5 КО Каменица, те о продаји непокретности кп.бр. 148/4, 148/12 и 148/16 КО Табанци и прихватању преноса без накнаде непокретности кп.бр.148/9 КО Табанци. Прихваћена је и Информација о стању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Зворника и усвојена Одлука о додјели у закуп земљишта на градској плажи, те Одлука о формирању првостепене стручне комисије о утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника.

На сједници су, након усвојања закључка о престанку мандата в.д. начелницима одјељења и служби због окончања поступка јавне конкуренције, именовани начелници градских одјељења и служби и то Одјељења за финансије Срђан Деспић, Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Дарко Стефановић, Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Жељко Смиљанић, Одјељења за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја Бранко Јашић, Одјељења за општу управу Мерсад Мехмедовић, Одјељења за просторно уређење Бошко Којић, Одјељења за инспекцијски надзор Фахир Ферхатбеговић, Одјељења комуналне полиције Горан Писић, Службе за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу Милош Томић, Службе за заједничке послове и управљање људским ресурсима Ђоко Јанковић и Службе цивилне заштите Рајко Јурошевић.

Због истека мандата разрешени су чланови Градске изборне комисије. Из истог разлога разрешени су, а потом и именовани чланови школских одбора.

 

(  извор: градска управа )

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
659421387Unesite mišem ovo: 9636